Technologie sloužíci k životu


DAVID MINI

Svými vlastnostmi je stanice DAVID MINI určena pro ovládání a monitorování menších objektů a technologických procesů. Při spojení s komunikačním modulem GSM je stanice vhodná pro málo četné přenosy informací (odečty el. energie, odebraného tepla, proteklé vody…). Díky své spotřebě je stanice vhodná pro přenosy z míst bez elektrické energie (provoz z baterie s možným doplněním solárním dobíjením).

Sestavu podřízené stanice tvoří

  • Kompaktní mikropočítač CCPU-02
  • Komunikační jednotka
  • Napájení

CCPU-02 je kompaktní mikropočítačová jednotka s mikroprocesorovým modulem MCPU-01 doplněným základovou deskou vstupů/výstupů.

Procesorový modul s procesorem Toshiba TMP95C265 poskytuje značný výpočetní výkon, velký objem paměti a dvě volné komunikační linky (pro komunikaci s jinou technologií či při konfiguraci z počítače). Mikropočítač je tak dobrým základem i pro úlohy se složitými výpočty a velkými nároky na paměť, jako jsou například komunikační koncentrátory, regulátory, jednotky sběru a uchování dat ap.

Základová deska má standardně osazeny 4 reléové výstupy a 8 vstupů 24V s galvanickým oddělením. Na 6 dalších univerzálních pozic je možné osadit výměnný modul logického vstupu s galvanickým oddělením, TMP95C265F , taktovací kmitočet 24,576 MHz,2kB interní RAM

Tři možnosti komunikace

  • Radiomodem DR 425 (450 MHz). S tímto radiomodemem je stanice volně začlenitelná do sítí RADOM DAVID /RADOM 1.
  • Radiostanice Motorola (80, 160, 450 MHz). Radiostanice je doplněna modemem.
  • Komunikační jednotka systému GSM. Jednotlivé stanice komunikují režimem SMS s centrální stanicí, či jinou stanicí DAVID MINI. Tato sestava je také vhodná pro ovládání z mobilního telefonu (např. ovládání topení v rekreační chalupě, kontrola rodinného domu po dobu dovolené, …)

Technické údaje

2 programovatelné výstupy CS pro vnější periferie lineární adresování 24 bitů (16 MB adresový prostor)

4 kanály DMA (bloky 64kB, paměť-paměť, paměť-IO)

8x 8bit (4x 16 bit) timer s možností přerušení

2x 16bit timer s možností přerušení

3x sériový kanál

Paměť

Statická zálohovaná RAM 256 KB nebo 1 MB

Flash EP ROM 256 KB nebo 1MB

Standardní vstupy / výstupy

8x logický vstup 24V s galvanickým oddělením 1000V AC se společnou svorkou (společný plus nebo mínus)

4x reléový výstup jazýčkový kontakt, kontakt 100V /0,5A, galvanické oddělení 1000V AC, 2 spínací kontakty jsou vyvedeny samostatně, dva mají společnou svorku.

Volitelné vstupy / výstupy - 6x univerzální pozice

Samostatně galvanicky oddělený logický vstup 24V, pevnost GO 1000 V AC

Diferenciální analogový vstup, rozlišení 10 bit, rozsah měření dle osazeného modulu napětí, proud, odpor, Pt100, Ni1000...

Logický tranzistorový výstup 40V / 100 mA (pouze 2 pozice)

Analogový výstup 0÷10V, rozlišení 8 bitů (pouze 2 pozice)

Napájení stanice DAVID MINI je standardně ze sítě 220V. Vstupní jednotka přepěťové ochrany (vč. vf. filtru) zabezpečuje 3. stupeň ochrany dle ČSN 330420. (Na požádání je stanice komplexně zabezpečena proti účinkům přepětí.)

Volitelně může být napájení sestavy 12V DC z akumulátorové baterie. Je možná i kombinace obou (napájení z baterie, která je dobíjena např. z blízkého rozvodu veřejného osvětlení)

V místech bez elektrické energie je možné doplnit sestavu solárními články pro dobíjení baterií.

Napájení: Komunikační jednotka

Tisknout


Kontakt

RADOM, s.r.o.
Jiřího Potůčka 259
530 09 Pardubice


E-mail:


ČSN EN ISO 9001 : 2016


T-Mobile partner

Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Partneři