Technologie sloužíci k životu


Přenosová trasa

Inteligentní retranslační stanice SRE40

Inteligentní stanice SRE40 přijímá telegramy z objektových vysílačů na kmitočtu f1 a v definovaném časovém okamžiku je předává na pult PCO na kmitočtu f2 (duplexní provoz).

 

 • Informace z objektových vysílačů se shromažďují do paketů, které jsou na PCO vysílány zpravidla v časových oknech řízených pomocí GPS.
 • Radiový kanál určený pro retranslaci může být sdílen několika retranslačními stanicemi, které je možno řadit za sebe, nebo využívat pro několik sítí.
 • Retranslační stanice měří sílu signálu od jednotlivých objektových vysílačů a doplňuje ji do přenášených telegramů, takže na PCO lze velmi jednoduše zjistit zda je síla dostatečná pro kvalitní příjem.
 • Pokrytí i velmi rozsáhlých území lze zajistit řazením až 6 retranslačních stanic za sebou.
 • Kromě této varianty lze ve složitějších sítích využít provedení se 2 nebo 3 přijímači. Toto provedení se uplatní zejména u sériového zapojování retranslací, kdy je na jednom místě třeba zpracovávat signály od objektových vysílačů a současně signál vysílače z jiné retranslace (zpracovávají se 2 různé přijímací kmitočty).

Technické parametry

Napájení:

 • 230V ±10%/ 50Hz/ max. 35VA
 • Záložní akumulátor: 12V / 36 Ah

Vstupy:

 • vstup sabotážní temper skříně retranslace
 • vstup (poplachová smyčka 0) - bezpotenciálový kontakt

 

Retranslační stanice SRE44 (opakovač)

Simplexní retranslační stanice SRE44 přijímá telegramy z objektových vysílačů, které obratem na témže kmitočtu odesílá na PCO.  

 • Retranslační stanice měří sílu signálu od jednotlivých objektových vysílačů a doplňuje ji do přenášených telegramů, takže na PCO lze velmi jednoduše zjistit zda je síla dostatečná pro kvalitní příjem.
 • Tato retranslační stanice je určena pro vykrytí okrajových území oblastí působnosti PCO s nedostatečným radiovým pokrytím.
 • Umožňuje zpracovávat přenos z maximálně 25 objektů.

Technické parametry

Napájení:

 • 230V ±10%/ 50Hz/ max. 35VA
 • Záložní akumulátor: 12V / 36 Ah

Vstupy:

 • vstup sabotážní temper skříně retranslace
 • vstup (poplachová smyčka 0) - bezpotenciálový kontakt

Tisknout


Kontakt

RADOM, s.r.o.
Jiřího Potůčka 259
530 09 Pardubice


E-mail:


ČSN EN ISO 9001 : 2016


T-Mobile partner

Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Partneři