Technologie sloužíci k životu


WRS32

WRS32 je software pro operační systém Windows, který má tyto vlastnosti:

 • připojení objektů (EZS i EPS) po radiových kanálech v různých radiových pásmech
 • možnost současného využití všech přenosových cest
 • příjem zpráv z telefonních komunikátorů po linkách kartami GS51 (MATILDA BIS s.r.o.), telefonními boxy TF98 (NAM system, a.s.) a/nebo z telefonních pultů Sur-Gard
 • přenos zpráv z objektů připojených po sítích GSM/GPRS
 • přenos zpráv telefonních komunikátorů radiovými vysílači nebo vysílači GSM

 

 • zabezpečení radiových telegramů a GSM zpráv, identifikace ilegálních telegramů a SMS zpráv
 • provoz pod operačními systémy rodiny Microsoft Windows (bližší specifikace OS je dána podmínkami nasazení WRS32)
 • možnost využívání WRS32 v sítích ke konfiguraci a k vytváření tiskových sestav nezávisle na práci operátora PCO

 

 • centralizace více PCO do jednoho místa pomocí GSM a sítí TCP/IP (GSM/GPRS, LAN/WAN,...)
 • provoz online/offline záložních PCO
 • přenos událostí o objektech na nadřazené systémy pomocí sítí TCP/IP (LAN, WAN,...)
 • individuální nastavování přístupových práv pro každého operátora
 • úplná konverze dat při přechodu ze starších verzi systému WRS a WRS32
 • možnost zpracovávat více čísel sítí na jednom PCO, v každé z nich až 256 základních objektů s možností využití virtuálních objektů
 • hlídání bytů
 • zpracování telefonních formátů (4/2, 4/3, Contact ID, Ademco Express,...)
 • sériové připojení řady ústředen EZS a EPS k radiovým vysílačům (sériové kódy)
 • možnost definovat až 99 překladových tabulek kódů pro každý telefonní formát a sériové kódy
 • vyhodnocování a zobrazování síly radiového signálu
 • rozlišení až 1024 poplachových smyček na objektech (není nutné zadávat jejich počet)
 • více způsobů zobrazování informací o objektech (formát RADOM, řádkové zobrazení, souhrnné informace, diagnostika .... ), poplachové a informační rámečky
 • uživatelské nastavení palety barev pro zobrazeni RADOM
 • rozmanité filtry pro výběr zobrazovaných a zpracovávaných informací
 • nastavitelný čas intervalu signalizace ztráty kódu telefonní a sériové linky samostatně pro každý objekt
 • telefonní ztráta je vyhodnocována i pro ústředny připojené přes komunikátor k radiovým a GSM (GSM/GPRS) vysílačům
 • libovolné poplachové smyčky objektu lze definovat význam porucha, případně je lze dočasně nebo trvale zakázat pro zpracování
 • možnost automatického nulování poplachových smyček a sabotáže
 • nastavitelný čas intervalu signalizace dlouhodobého výpadku sítě
 • pro vysílače STX20 (STX20G) s použitím rozdělení objektu na virtuální objekty lze využít přímý vstup NOC jako globální poplachové smyčky
 • plánováni denních časů vstupů na objekt (signalizace nepřepnutí na den/noc, zakázaný vstup) s možností plánování náhradních časů pro dané období
 • tisk zásahové karty s popisem objektu, popisem zón, podrobnými informacemi, trasou, pokyny, atd.
 • výběr a tisk ze seznamu objektů a kontaktních osob podle různých kritérií
 • vytáčení telefonních čísel uvedených v seznamech objektů a kontaktních osob pomocí interního nebo externího faxmodemu
 • možnost hlasové komunikace z PCO (náhlavní souprava) při volání z mobilních telefonů na PCO
 • příjem a odesílání uživatelských SMS zpráv s možností přiřazení k vybranému objektu
 • automatické odesílání SMS zpráv na vybraná čísla mobilních telefonů při definovaných událostech - volitelně pro jednotlivé objekty
 • možnost nastavení samostatného zvuku pro libovolnou událost libovolného objektu
 • výstup tiskových sestav do souborů formátu TXT, CSV nebo HTML s možností odeslání e-mailem
 • e-mailový manažer pro odesíláni e-mailových zpráv (možnost odesílání e-mailů v sítích LAN i pomoci vytčené telefonní linky)
 • tlačítko bdělosti operátora se zvukovou signalizací (odeslání zprávy pomoci síti LAN, SMS zprávy, UDP zprávy, aktivace binárního výstupu)

TESTALARM Praha homologoval systém RADOM SECURITY pro objekty s vyššími riziky VTÚE Praha i pro objekty Armády ČR.

Ředitelství hasičských záchranných sborů homologovalo systém RADOM SECURITY FIRE pro použití u HZS.

 

Tisknout


Kontakt

RADOM, s.r.o.
Jiřího Potůčka 259
530 09 Pardubice


E-mail:


ČSN EN ISO 9001 : 2016


T-Mobile partner

Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Partneři