Technologie sloužíci k životu


Internetová Kniha jízd

Slouží k vytváření záznamů o jízdách a následnému statistickému zpracování. 

Výhodou tohoto uspořádání je, že uživatel potřebuje pouze minimální vybavení  "základnového pracoviště", tím je cena realizace podstatně nižší.

Je vyžadován pouze  internetový prohlížeč s povoleným použitím funkcí JavaScript = MS Internet Explorer  verze 8.0 (nebo vyšší) nebo Mozilla FireFox verze 3.0 (nebo vyšší) a připojení  počítače k Internetu.

Informace o vozidlech jsou tedy dostupné kdekoliv, kde jsou splněny  uvedené podmínky (v zaměstnání, doma, z internetové kavárny, na cestách při použití  mobilního přístupu k Internetu a notebooku...).

Operativnost a nenáročnost při  zachování všech funkcí systému - to jsou vlastnosti aplikace systému Kniha jízd  Internet.

Některé další funkce internetové aplikace Kniha jízd:

 • zobrazení jízd za určité období a rozdělení do jednotlivých dnů a měsíců
 • zobrazení využitelnosti vozidla v daném období
 • informace o době mezi jízdami, prostáté době a motohodinách
 • dělení jízd na služební a soukromé
 • výpočet spotřeby dle zadané normované spotřeby, nebo instalovaným měřidlem
 • výpočet celkových nákladů na provoz vozidla za kalendářní období
 • definování druhu jízdy a přesného účelu - nutnost pro finanční úřad
 • statistické grafy využitelnosti vozu
 • zobrazení stavu vstupů během dne
 • zobrazení vybraného vozidla v systému RACAR za specifické období
 • přímý tisk a případný export k dalšímu specifickému zpracování
 • propojení na systémy třetích stran (například CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.)

Výhody internetové aplikace Kniha jízd:

 • výpisy jízd jsou akceptovány na finačních úřadech
 • odpadá starost o aktualizaci a správu systému
 • nulové pořizovací náklady
 • dokonalý přehled o vozovém parku zajistí lepší optimalizaci vozové kapacity

Knihu jízd lze nasadit lokálně, v intranetové, či internetové verzi. Pokud kniha jízd neběží současně se systémem RACAR přebírá na sebe některé jeho funkcionality.

Základní informace

Kniha jízd umožňuje zpracování údajů zasílaných z pohyblivých objektů systému RACAR nebo z binárního souboru obsahujícího záznamy z objektu.

Poloha objektů je zjišťována satelitním systémem GPS. Tento systém umožňuje velmi přesné zjištění polohy vozidla v celosvětovém rozsahu.

Řešení základnových pracovišť

 • Lokální (jedno lokální pracoviště)
 • Klient/server (intranetové řešení)
 • INTERNET (neomezený počet lokálních a externích pracovišť)

 Funkcionality systému Knihy jízd

 • Kontrola stylu jízdy je zabezpečena monitorováním spotřeby, maximální a průměrné rychlosti.
 • Efektivita nákladů na vozový park je zabezpečena vyhodnocováním procentuálního i časového využití vozidel za zvolené období.

Nákladovost je počítána ze zadaných údajů:

 • časové náklady na hodinu jízdy
 • časové náklady na hodinu přestávky
 • časové náklady na hodinu motohodin
 • fixní náklady (odpisy) na kilometr
 • cena pohonných hmot za litr

Registrace pro zkušební přístup do internetové aplikace...

Tisknout


Kontakt

RADOM, s.r.o.
Jiřího Potůčka 259
530 09 Pardubice


E-mail:


ČSN EN ISO 9001 : 2016


T-Mobile partner

Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Partneři