Technologie sloužíci k životu


Dispečerská pracoviště

Internetový portál RACAR

RACAR je webová logisticko-bezpečnostní aplikace určená k zobrazování záznamů o provozu vozidel a jejich stavu na mapách i v textovém tvaru. Schopnost „ON-LINE“ provozu aplikaci předurčuje pro operativní řízení provozu vozidel, průběžnou kontrolu plnění úkolů a dodávek, ověření bezpečného dosažení cíle cesty a dále pro bezodkladné řešení nouzových situací vzniklých během provozu vozidla.

Z kteréhokoliv počítače připojeného k síti Internet lze po předchozí autorizaci sledovat vozidla na území ČR i Evropy.

Internetová Kniha jízd

Aplikace zajišťuje automatické vytváření knih jízd monitorovaných vozidel s možností následného zpracování uživatelem. Pomocí doplňkových funkcí lze pohyb vozů vyhodnocovat, zobrazovat v mapách, znázorňovat v podobě grafů a zvolená data exportovat jako datové soubory či tiskové sestavy. Jednou z dalších možností je import informací o čerpání pohonných hmot.

Z kteréhokoliv počítače připojeného k síti Internet a vybaveného internetovým prohlížečem lze po vstupní autorizaci pracovat s Knihou jízd bez nutnosti nákupu software či mapových podkladů.

RADOMNET II

Moderní systém pultů centralizované ochrany (PCO), který v sobě spojuje dohled jak nad pevnými, tak mobilními objekty. Rovněž umožňuje vybudovat centrum pro logistické řízení přepravních aktivit. Instalace RADOMNETu běží pouze na počítačích zákazníka bez nutnosti spolupráce s externími servery, což zajišťuje zvýšenou ochranu dat.

 

Tisknout


Kontakt

RADOM, s.r.o.
Jiřího Potůčka 259
530 09 Pardubice


E-mail:


ČSN EN ISO 9001 : 2016


T-Mobile partner

Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS

Partneři